Prawo odstąpienai od umowy

Prawo odstąpienia:

  1. Klient będący konsumentem może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane kontaktując się z pracownikiem Księgarni Internetowej.
  2. Każdy zamówiony w Księgarni Internetowej produkt, za wyjątkiem świadczeń opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r.o prawach konsumenta(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), w szczególności: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy, można zwrócić bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przez Klienta zrealizowanego zamówienia po spełnieniu warunku określonego poniżej w pkt. 33 Regulaminu.
  3. Warunkiem dokonania zwrotu zakupionego towaru jest wysłanie go na adres Właściciela Księgarni Internetowej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym nastąpiło odstąpienie od umowy.
  4. Wzór formularza odstąpienia od umowy sprzedaży znajduje się w załączniku.
  5. Koszty zwrotu towaru w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży ponosi klient.